Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Cercetarea-inovarea pavează calea pentru Summit-ul de la Vilnius

În perioada de 30 septembrie–1 octombrie 2013, Universitatea din Vilnius, sub auspiciile Președinției Lituaniene în Consiliul Uniunii Europene, a găzduit lucrările conferinței internaționale „Îmbunătățirea Cooperării Europene și Parteneriatul Estic (PE) în Cercetare, Dezvoltare și Inovare”. Evrnimentul a reunit reprezentanți ai comunităților științifice din toate statele PE, statele membre ale UE, precum și reprezentanți ai Directoratelor Generale ale Comisiei Europene.

Scopul conferinței a fost abordarea rolului crucial al cercetării și inovării în dezvoltarea cooperării între Uniunea Europeană și statele din cadrul Parteneriatul Estic, precum și în soluționarea problemelor globale și comune societăților acestor state.

Republica Moldova a fost reprezentată la acest eveniment de către academicianul Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei. În prezentarea sa, președintele AȘM a vorbit despre valorificarea oportunităților oferite de asocierea la PC7 în dezvoltarea sistemului național de cercetare și inovare, precum și integrarea în Spațiul European de Cercetare. A fost prezentată strategia cercetării-dezvoltării Republicii Moldova până în 2020 și corelația acesteia cu documentele strategice la nivel comunitar. Președintele AȘM a menționat că sistemul de cercetare din Republica Moldova are cea mai mare deschidere față de Spațiul European de Cercetare. Acesta fiind printre primele care a fost evaluat de către comunitatea științifică europeană, prin exercițiul de peer-review. Rezultatele evaluării internaționale au stat la baza elaborării strategiei naționale de cercetare, precum și a pachetului de reforme implementat de către Academia de Științe a Moldovei, fapt confirmat și de către oficialii europeni în informațiile prezentate la eveniment.

Dinamica cu care se dezvoltă cercetarea pe plan național a fost transpusă și în cadrul competițiilor europene de cercetare. Acad. Gheorghe Duca a evidențiat că datorită reformelor întreprinse de către Academia de Științe a Moldovei, în cadrul PC7, au fost depuse peste 300 de propuneri de proiecte dintre care 53 au fost acceptate spre finanțare. Rata de succes a proiectelor moldave fiind peste media celor din statele PE.

Intervenţiile s-au axat pe rezultatele obținute de către statele PE în PC7 și perspectivele oferite de următorul Program Cadru pentru Cercetare și Inovare „Orizont 2020”. În raportul său, Thierry Devars, reprezentantul Directoratului General pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene, a trecut în revistă performanțele obținute de statele PE în PC7, menționând că acestea au acumulat 516 participări în 309 de acțiuni. Oficialul a menționat că Republica Moldova este unicul stat din PE care deține statutul de țară asociată la PC7.

Elizabeth Lipiatou, șefa Unității Vecinătate Europeană din cadrul Directoratului General de Cercetare și Inovare, a prezentat lecțiile învățate și perspectivele cooperării cu statele din imediata vecinătate a Europei, specificând că contextul de cooperare necesită a fi reorientat spre dezvoltarea unei Spațiu Comun de Cunoaștere și Inovare, în care rolul UE trebuie să fie mai activ și strategic. Sub aspect comparativ, reprezentantul Comisiei a remarcat o dinamică pozitivă a participanților la programele de cercetare și inovare din cadrul Parteneriatului Estic comparativ cu statele din regiunea Mediterană.

Despre cooperarea regională în domeniul utilizării e-infrastructurilor, a relatat Jean-Luc Dorel, reprezentant al Directoratului General pentru Rețele de Comunicare. Oficialul a menționat că actualmente doar Ucraina și Republica Moldova beneficiază de rețeaua pan-european pentru cercetare și educație GEANT, dat fiind faptul existenței unui potențial științific consolidat în cadrul rețelelor naționale. Totodată, reprezentantul a evidențiat rolul cheie pe care l-a avut Workshopul Internațional „Eastern Partnership Event”, organizat la 11-12 decembrie 2012 de către Academia de Științe a Moldovei în comun cu Directoratul General al Comisiei Europene pentru Rețele de Comunicare. În cadrul evenimentului, a fost semnată Declarația comună cu privire la e-infrastructurile statelor membre ale Parteneriatului Estic, care stipulează importanța dezvoltării acestui domeniu pentru Programul Parteneriatului Estic. Această declarație, semnată de peste 50 de organizații din statele membre UE și din Parteneriatul Estic, a fost remisă Comisiei Europene de către Guvernul Republicii Moldova și constituie fundamentul conceptual al unui proiect lansat de UE, care are drept scop conectarea statelor din PE la rețeaua de e-infrastructură europeană.

În cadrul sesiunilor paralele, Elena Zamșa, vicedirectorul Centrului pentru Finanțarea Cercetărilor Fundamentale și Aplicative a prezentat comunității științifice europene modalitatea de finanțare a cercetărilor naționale, precum și perspectivele de racordare la standardele europene de gestionare a fondurilor și a apelurilor pentru proiecte naționale. Directorul general al Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Roman Chircă, a relatat despre infrastructura inovațională și mecanismele de implementare a rezultatelor științifice în Republica Moldova.

Cu ocazia evenimentului a avut loc întrevederea președintelui AȘM, acad. Gheorghe Duca cu prof. Dainius Pavalkis, Ministrul Educației și Științei al Lituaniei, și prof. Jurnas Banys, Rectorul Universității din Vilnius. În cadrul dialogului a fost efectuat un schimb de păreri privind sistemele de educație și cercetare din Republica Moldova și Lituania. Delegația moldavă fiind interesată de preluarea bunelor practici și experiențe utilizate actualmente în Lituania.

Ministrul Pavalkis și-a exprimat suportul pentru reușita comunității științifice din Republica Moldova, acceptând propunerea președintelui AȘM de a iniția un concurs de proiecte bilaterale. Totodată, ministrul lituanian a înaintat propunerea de a consolida mobilitatea științifică între cele două state, prin proiecte de schimb de experiență, îndeosebi pentru tinerii cercetători.

Lucrările conferinței s-au finalizat cu adoptarea Declarației comune a participanților „Spre un spațiu comun de cunoaștere și inovare a Uniunii Europene și statelor din cadrul Parteneriatului Estic”. Declarația stabilește un imperativ, agreat unanim de toți participanții, de a stabili drept prioritate regională știința și inovarea. Totodată, declarația a salutat intenția Republicii Moldova de a se asocia la următorul Program Cadru pentru Cercetare și Inovare „Orizont 2020”.

Din delegația Republicii Moldova au mai făcut parte:
1. Dr. Lidia Romanciuc, Directorul Centrului Proiecte Internaționale al AȘM;
2. Sergiu Porcescu, Directorul Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lângă UE;
3. Igor Serotila, consultantul Direcției Politici al Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică.

30 septembrie – 1 octombrie 2013
Vilnius, Lituania