Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Felicitare de sărbătoarea mondială a profesorului

Stimaţi colegi şi dragi profesori!

Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua mondială a profesorului, tuturor celor care predau în universităţi, colegii, licee, gimnazii şi alte instituţii de învăţământ Vă aducem cordiale urări de sănătate, bunăstare, armonie sufletească şi cât mai multe bucurii pe potriva aşteptărilor Dumneavoastră, iar societatea, care urmează traseul european al integrării pe multiple planuri, să Vă redea stima şi
aprecierea pe care le binemeritaţi.

Vă doresc ca seminţele cunoaşterii, sentimentele de bunătate şi cumsecădenie, de verticalitate civică şi onestitate, de omenie şi nobleţe, pe care le răsădiţi neostoit, zi de zi, pe orice timp, în inimile şi conştiinţa discipolilor, să găsească sol fertil şi să înflorească peste ani prin oameni competenţi şi buni profesionişti, prin patrioţi adevăraţi ai acestui plai, cu gânduri senine şi realizări
frumoase!

Fie ca florile recunoştinţei şi respectul generaţiilor tinere, cărora ochii Dumneavoastră le-au luminat privirile, să vă răsplătească truda.

Acad. Gheorghe Duca,
Președintele AȘM