Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Adio m.c. Mihail Revenco

Mult încercată și îndurerată familie, dragi și întristați prieteni,

Discursul meu de astăzi este fără îndoială unul din cele mai grele pe care le-am rostit. Este deosebit de complicat să vorbesc la trecut despre o persoană apropiată nouă tuturor și care a fost membru de esență a societății și vieții noastre. Cu nemărginită durere în suflete trăim aceste clipe grele cauzate de despărţirea de cel care a fost membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, profesorul universitar Mihail Revenco.

Este complicat să vă vorbesc despre un adevărat prieten al meu, atât după spirit cât și după intenții și îndeletnicire. Un om consacrat prieteniei, profesiunii și științei cum rar găsim în ziua de azi. Mă bucuram și eu ca și mulți dintre Dumneavoastră de atitudinea lui, de felul său deosebit de a fi, de profunzimea gindirii si abordării, de finețea exprimării, de zîmbetul inedit, de respectul pe care îl manifesta față de noi.

Pentru mine personal este o pierdere imensă, de neînlocuit. La cele veșnice a trecut un camarad de idei, un promotor al științei, un savant cu notorietate, un membru vrednic al comunității științifice, un membru adevărat al Academiei de Stiințe, un organizator consacrat al cercetării și educației și, probabil cel mai important, un veritabil mentor pentru generația în creștere.

A fost un suflet deosebit. Această personalitate a lăsat în urmă o însemnată memorie pentru familie și prieteni, pentru frați și surori, pentru profesori și cercetători, pentru elevi și studenți. Prin natura și comportamentul său, prin activitatea sa necontenită a lăsat o amprentă asupra forului academic și universitar.

BUNUL DUMNEZEU JUDECĂ ÎN DREPTATE ŞI ADEVĂR.

DE ACEEA NOI ŞTIM CĂ DRUMUL PE CARE PLEACĂ ASTĂZI ȘI LOCUL ÎN CARE SE VA AFLA OMUL ȘI SAVANTUL MIHAIL REVENCO VA FI UNUL PROTEJAT DE DUMNEZEU.

Ne regăsim astăzi în incita institutției din care a pornit în lumea cunoașterii, unde a studiat, s-a format ca specialist în domeniul chimiei, aici, la Facultatea de Chimie a Universității de Stat din Moldova. Este însemnat faptul, că de aici ne luăm rămas bun de la el. Locul în care Mihail s-a consacrat organizării procesului de studii, a dat dovadă de erudiție, a fost apreciat de colegi şi studenţi, și-a demonstrat talentul și calitatea sa de savant de talie internaţională.

Viaţa noastră de zi cu zi este un mare dar de la Dumnezeu. Faptul că suntem, privim, observăm, aplicăm este un lucru firesc pentru noi toți. Societatea îl privește în acest fel, dar în cazul unui savant, în special a unui chimist, acest lucru este perceput în mod deosebit. Anume această percepție trebuie atribuită memoriei despre savantul Mihail Revenco, care sub îndrumarea regretatului academician Nicolae Gărbălău, la Institutul de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei a descoperit un nou procedeu de sinteză în chimia coordinativă. Ecoul cercetărilor sale va rămâne efemer prin recunoașterea și utilizarea în toată lumea a acestei metode, care a devenit una din pietrele de temelie în asamblarea supramoleculelor.

În fiecare cercetător, profesor, sau lider, există o dorință de a fi în stare să lase urmașilor, discipolilor, celor mai tineri, elementele esențiale ale viziunii sale, să asigure o continuitate a gândirii. Realizările membrului corespondent Mihail Revenco la Institutul de Chimie si Facultatea de Chimie, ca șef de laborator și de catedră chimie analitică, stau la baza fondării școlii științifice în domeniul chimiei coordinative analitice, școală care este recunoscură peste hotarele Republicii Moldova. În cadrul acestei școli au fost elaborate bazele științifice ale acestui domeniu pe care le-a promovat cu multă dragoste împreună cu elevii săi. De-a lungul timpului Mihai Revenco a reușit să motiveze și să entuziasmeze mulți tineri, să le deschidă perspectiva unei noi dedicări, care au descoperit plăcerea de a studia și de a face știință, dar și nevoia de a gândi. Cei care au activat alături de el cunosc că era orientat spre creștere spirituală și profesională, în continuu a îngrijit mesajul său cu inspirație, claritate și hotărâre.

Contribuția sa, rămâne un testament și o învâțătură pentru noi, colegii lui de breaslă, în lupta cunoașterii. Un testament al dedicației, excelenței, a spiritului creativ, a gândirii și clarviziunii.

Activitatea profesorului Mihail Revenco a fost pusă în valoare de către noi ca oameni de știință și de către societate prin remarcarea realizărilor sale. Astăzi este ultima ocazie să îi mulțumim pentru modul în care a luminat viețile noastre și a contribuit la bunăstarea societății. Acest lucru aș vrea să îl fac în numele întregii comunități științifice, în numele Academiei de Stiințe.

Dumnezeu folosește oameni buni pentru a face lucruri mari, iar aceste lucruri sunt reflectate în sutele și miile de cuvinte publicate de către regretatul savant, care a transformat concepte în lucrări științifice, apoi în monografii și manuale, ca în final aceste cuvinte să ajungă călăuză pentru acei tineri care astăzi pășesc pragul universității dorind să intre în lumina cunoașterii. Și prin acest fapt memoria sa și harul său pentru lucruri mari rămâne vie pentru noi.

SĂ-I PĂSTRĂM MEMORIA ȘI SĂ O CINSTIM.

DUMNEZEU SĂ TE ODIHNEASCĂ ÎN PACE.

31 iulie 2014

Academician Gheorghe Duca