Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Membru al Academiilor

MEMBRU AL ACADEMIILOR

2018 Membru titular al Academiei de Științe și Arte din Bulgaria

2018 Membru al Academiei de Științe din Kazahstan

2011 Membru al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare din  Federația Rusă

2009 Membru de Onoare al Academiei Naționale de Științe din Ucraina

2007 Membru de Onoare al Academiei Române

2007 Membru al Academiei Europene de Științe și Arte, Austria

2006 Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu- Siseşti”, Romania

2006 Membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Muntenegru

2005 Membru titular al Academiei Internaţionale de Noosferă, Federația Rusă

2004 Academia Balcanică de Ştiinţe, Cultură Nouă şi Dezvoltare Durabilă "Denis Jersov", Sofia, Bulgaria

2004 Membru al Academiei de Cosmonautică din Federația Rusă

1999 Membru al Academiei Internaţionale de Informatică,  Moldova

1999 Membru al Academiei Medicale din Moldova

1999 Membru al Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale din Federația Rusă

1997 Membru al Academiei Ecologice din  Republica Moldova