Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Ordine

ORDINE

2018 Ordinul “Onoare si Glorie”, Uniunea Oamenilor Nobili din Armenia

2018 Ordinul “Finis Coronat Opus”, Regatul Belgia

2015 Ordinul României, rangul Comandor Crown Order of Romania

2012 Ordinul Binecredinciosului Voevod Ștefan cel Mare și Sfânt, gradul II

2011 Ordinul Republicii Moldova

2007 Ordinul ”Gloria Muncii” al Republici Moldova

2006 Ordinul “Meritul Cultural”, România

2004 Ordinul Poloniei ”Crucea de Comandor al Ordinului de onoare”

2003 Ordinul Belgiei pentru invenții ”Tantae Molis, Erat, Bruxelles

2003 Ordinul” Sf.Sergiu Radonej al Sinodului Sfînt al Bisericii Ortodoxe”