Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Conferinte Internationale

Sub ghidarea Acad. Gh. Duca au fost organizate următoarele conferinţe:


1991-2007 Conferinţe ştiinţifice pentru doctoranzi şi studenţi în problemele Chimiei Ecologice şi Estimării Riscului Chimic, anual în aprilie.
1995 Prima Conferinţă internatională în Chimia Ecologică, Chişinau, Moldova, 1-4 octombrie 1995.
2002 A doua Conferinţă internatională in Chimia Ecologică, Chişinău, Moldova, 11-12 octombrie 2002.
2003 Conferinta internationala in Construirea Institutiei pentru organizatia - partener CRDF in CSI, Chişinău, Moldova, 7-10 aprilie 2003.
2004 Conferinta "Oportunitatile Colaborarii Internationale pentru Dezvoltarea Stiintei si a Tehnologiilor noi in Moldova", Chişinău, Moldova, 13-14 octombrie 2004.
2005 A treia Conferinţă internatională în Chimia Ecologică, Chişinau, Moldova, 20-21 mai 2005.
2005 Conferinţa internaţională "Oportunităţi pentru implementarea şi comercializarea rezultatelor ştiinţifice în domeniul farmaceuticii şi echipamentului medical", Chişinu, Moldova, 24 februarie 2005.
2005 Conferinta Internationala a Chimiei Coordinative, Chişinău, Moldova, 20-24 iunie 2005.
2005 Simpozion internaţional "Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină", Chişinau, Moldova, 17 septembrie 2005.
2005 Conferinţa Internaţională "Energetica Moldovei-2005", Chişinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005.
2005 Conferinţa internaţională "Transferul de tehnologii în agricultură şi industria alimentară", Chişinău, Moldova, 10-11 iunie 2005.
2006 Conferinţa Internaţională "Ipsilanti, Filipidis - protagonişti ai istoriei moldo-greceşti", Chişinău, Moldova, 25 iunie 2006.
2006 Conferinţa ştiinţifica "15 ani de independenţă a Republicii Moldova", Chişinău, Moldova, 22 august 2006.
2006 A V-ea Conferinţă Internaţională ştiinţifico-practică "Problemele ecologico-chimice ale Nistrului", Odesa, Ucraina, 4-6 octombrie 2006.
2006-2008 Şedinţe a Clubului Naţional "Parteneriat Ştiinţă şi Business", Chişinău, Moldova:
2007 Conferinţa Internatională BIT+ "Tehnologii Informationale - 2006", Chişinău, Moldova, 11-13 aprilie 2006.
2007 Conferinţa Internaţională a Academiilor de Ştiinţe din Europa de Est şi de Sud-Est "Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul academiilor", Chişinau, Moldova, 4-5 mai 2007.
2007 A doua Conferinţă internaţională a Societăţii în Chimie a Republicii Moldova, Chişinau, Moldova, 1-3 octombrie 2007.
2008 MYSSP Award Management Seminar (MRDA), Chişinau, Moldova, 18 ianuarie, 2008.
2008 Conferinţa internaţională pentru statele Europei Centrale şi de Sud-Est, Caucaziene, CSI, Ţările Balcanice şi Baltice "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei", Chişinău, Moldova, 19-20 septembrie 2008.
2008 Workshop-ul de cercetări avansate cu genericul "Rolul chimiei ecologice în cercetarea poluării şi dezvoltarea durabilă" susţinut în cadrul Programului NATO "Ştiinţa pentru pace şi securitate", Chişinău, Moldova, 9-10 octombie 2008.
2008 Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul "Cantemireştii - o celebră dinastie din secolele XVII-XVIII", Chişinău, Moldova, 28-29 noiembrie 2008.
2009 Conferinţa Internaţională dedicată aniversării de 50 de ani a Înfiinţării Institutului de Chimie a AŞM, 26-28 mai 2009.
2009 EU-EECA cooperation in Human Genomics and related Health issues, Chisinau, Republic of Moldova, 28-29 aprilie 2009.
2009 IV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества Независимых Государств, Chişinău, 23-25 septembrie 2009.
2010 Conferinţa Internaţională „Apa - istorie, resurse, perspective", Chişinău, 5-6 noiembrie 2010.
2011 Conferinţa Naţională "Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri", Chişinău, 10 noiembrie 2011
2012 Conferința Internațională „Chimia ecologică-2012", ediția a V-a, Chișinău, Republica Moldova , 2-3 martie, 2012
2012 Ședința a III-a a Comisiei moldo-polone pentru cooperare economică, Chișinău, Republica Moldova
2012 Conferința științifică republicană „Chimia ecologică și estimarea riscului chimic", ediția a XII-a, Chișinău, Republica Moldova
2012 Conferința Internațională "Moldovan Science and Innovation in Brussels", Bruxelles, Belgia, 21 septembrie, 2012
2012 Zilele Europei în Moldova, Chiținău, 7-25 mai, 2012
2012 "Official launch of Moldova's association to FP7", Evenimetul promotional cu participarea CE DG Research and Innovation& JRC, Chișinău, 27 ianuarie, 2012
2012 "Official Launch of the EU FP7 2013 Calls for Proposals" Compania informațională, 9-16 iulie, 2012
2012 "Highly skilled mobility and the development of the research & innovation sector of the Republic of Moldova: the need for a structured vision", Workshop-ul regional pentru țările Europei de Sud-Est, Chișinău, 12 octombrie, 2012
2012 "Science evaluation as a prerequisite for promoting excellence in research", Workshop-ul regional pentru țările din Parteneriatul Estic, Chișinău, 6 noiembrie, 2012
2013 Zilele Europei in Moldova, Chișinău, 10-14 mai, 2013
2013 Evenimentul regional de lansare a Programului Cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont 2020'', cu participarea -comunitar în domeniul tehnico-ştiinţific, într-o vizită de lucru în ţara noastră se va afla dl Robert-Jan SMITS, Director general al Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare şi Inovarețărilor și reprezentanții Parteneriatului Estic, Chișinău, 17 martie, 2013.
2013 Noaptea Cercetătorilor-2013, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 27 septembrie, 2013.
2014 Zilele Europei in Moldova, Chișinău, 11-15 mai, 2014
2014 Atelierul de lucru regional cu participarea ţărilor Parteneriatului Estic (EaP) "Evaluarea şi Expertiza pentru Excelenţa Ştiinţifică în Regiunea EaP", Chișinău, 7-8 mai, 2014 Zilele Europei in Moldova, Chișinău, 9-14 mai, 2014
2014 "Science Slam-1", Evenimentul de promovare, Chișinău, 30 mai, 2014.
2014 Forul moldo-român „Promovarea participării comune la Programele Europene în domeniul științei și educației"
2015 "Atragerea Diasporei Stiintifice in cadrul sectorului de Cercetare-Dezvoltare din Moldova", evenimentul public, Chișinău, 24 martie, 2015
2015 "Clubului Ştiinţă şi Business, pentru domeniul eficienţei energetice", evenimentul pentru crearea parteneriatelor știința-business, Chișinău, 26 martie, 2015
2015 Zilele Europei în Moldova, Chișinău, 10-17 mai, 2015
2015 "Science Slam-2", Evenimentul de promovare, Chișinău, 28 mai, 2015.
2015 Noaptea Cercetătorilor-2015, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 25 septembrie, 2015.
2015 "Science Slam-3", Evenimentul de promovare, Chișinău, 8 octombrie, 2015.
2015 International & National Science Days within the Academy of Sciences of Moldova European Union Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020, Compania informațională, Chișinău, 9-12 noiembrie, 2015
2015 "Science Slam-4", Evenimentul de promovare, Chișinău, 8 decembrie, 2015.
2016 "Science Slam-5", Marea Finală, Evenimentul de promovare, Chișinău, 28 ianuarie, 2016.
2016 Atelier de lucru privind elaborarea strategiilor de specializarea inteligentă (S3) adresat țărilor non-UE/ "S3 Design Learning Workshop" Regional Workshop on Smart Specialisation (S3), Chișinău, 18-18 februarie, 2016.
2016 "Science Slam-6", Evenimentul de promovare, Chișinău, 8 martie, 2016.
2016 Zilele Europei în Moldova, Chișinău, 13-20 mai, 2016
2016 "Science Slam-7", Evenimentul de promovare, Chișinău, 12 iulie, 2016.
2016 Seminarul regional "Finanţarea cercetării bazată pe performanțe - către sisteme naționale de cercetare și inovare mai eficiente în regiunea Dunării", 23 iunie, 2016
2016 Noaptea Cercetătorilor-2016, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 23 septembrie, 2016.