Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Conferinte Internationale

Sub ghidarea Acad. Gh. Duca au fost organizate următoarele conferinţe:


1991-2007 Conferinţe ştiinţifice pentru doctoranzi şi studenţi în problemele Chimiei Ecologice şi Estimării Riscului Chimic, anual în aprilie.
1995 Prima Conferinţă internatională în Chimia Ecologică, Chişinau, Moldova, 1-4 octombrie 1995.
2002 A doua Conferinţă internatională in Chimia Ecologică, Chişinău, Moldova, 11-12 octombrie 2002.
2003 Conferinta internationala in Construirea Institutiei pentru organizatia - partener CRDF in CSI, Chişinău, Moldova, 7-10 aprilie 2003.
2004 Conferinta "Oportunitatile Colaborarii Internationale pentru Dezvoltarea Stiintei si a Tehnologiilor noi in Moldova", Chişinău, Moldova, 13-14 octombrie 2004.
2005 A treia Conferinţă internatională în Chimia Ecologică, Chişinau, Moldova, 20-21 mai 2005.
2005 Conferinţa internaţională "Oportunităţi pentru implementarea şi comercializarea rezultatelor ştiinţifice în domeniul farmaceuticii şi echipamentului medical", Chişinu, Moldova, 24 februarie 2005.
2005 Conferinta Internationala a Chimiei Coordinative, Chişinău, Moldova, 20-24 iunie 2005.
2005 Simpozion internaţional "Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină", Chişinau, Moldova, 17 septembrie 2005.
2005 Conferinţa Internaţională "Energetica Moldovei-2005", Chişinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005.
2005 Conferinţa internaţională "Transferul de tehnologii în agricultură şi industria alimentară", Chişinău, Moldova, 10-11 iunie 2005.
2006 Conferinţa Internaţională "Ipsilanti, Filipidis - protagonişti ai istoriei moldo-greceşti", Chişinău, Moldova, 25 iunie 2006.
2006 Conferinţa ştiinţifica "15 ani de independenţă a Republicii Moldova", Chişinău, Moldova, 22 august 2006.
2006 A V-ea Conferinţă Internaţională ştiinţifico-practică "Problemele ecologico-chimice ale Nistrului", Odesa, Ucraina, 4-6 octombrie 2006.
2006-2008 Şedinţe a Clubului Naţional "Parteneriat Ştiinţă şi Business", Chişinău, Moldova:
2007 Conferinţa Internatională BIT+ "Tehnologii Informationale - 2006", Chişinău, Moldova, 11-13 aprilie 2006.
2007 Conferinţa Internaţională a Academiilor de Ştiinţe din Europa de Est şi de Sud-Est "Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul academiilor", Chişinau, Moldova, 4-5 mai 2007.
2007 A doua Conferinţă internaţională a Societăţii în Chimie a Republicii Moldova, Chişinau, Moldova, 1-3 octombrie 2007.
2008 MYSSP Award Management Seminar (MRDA), Chişinau, Moldova, 18 ianuarie, 2008.
2008 Conferinţa internaţională pentru statele Europei Centrale şi de Sud-Est, Caucaziene, CSI, Ţările Balcanice şi Baltice "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei", Chişinău, Moldova, 19-20 septembrie 2008.
2008 Workshop-ul de cercetări avansate cu genericul "Rolul chimiei ecologice în cercetarea poluării şi dezvoltarea durabilă" susţinut în cadrul Programului NATO "Ştiinţa pentru pace şi securitate", Chişinău, Moldova, 9-10 octombie 2008.
2008 Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul "Cantemireştii - o celebră dinastie din secolele XVII-XVIII", Chişinău, Moldova, 28-29 noiembrie 2008.
2009 Conferinţa Internaţională dedicată aniversării de 50 de ani a Înfiinţării Institutului de Chimie a AŞM, 26-28 mai 2009.
2009 EU-EECA cooperation in Human Genomics and related Health issues, Chisinau, Republic of Moldova, 28-29 aprilie 2009.
2009 IV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества Независимых Государств, Chişinău, 23-25 septembrie 2009.
2010 Conferinţa Internaţională „Apa - istorie, resurse, perspective", Chişinău, 5-6 noiembrie 2010.
2011 Conferinţa Naţională "Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri", Chişinău, 10 noiembrie 2011
2012 Conferința Internațională „Chimia ecologică-2012", ediția a V-a, Chișinău, Republica Moldova , 2-3 martie, 2012
2012 Ședința a III-a a Comisiei moldo-polone pentru cooperare economică, Chișinău, Republica Moldova
2012 Conferința științifică republicană „Chimia ecologică și estimarea riscului chimic", ediția a XII-a, Chișinău, Republica Moldova
2012 Conferința Internațională "Moldovan Science and Innovation in Brussels", Bruxelles, Belgia, 21 septembrie, 2012
2012 Zilele Europei în Moldova, Chiținău, 7-25 mai, 2012
2012 "Official launch of Moldova's association to FP7", Evenimetul promotional cu participarea CE DG Research and Innovation& JRC, Chișinău, 27 ianuarie, 2012
2012 "Official Launch of the EU FP7 2013 Calls for Proposals" Compania informațională, 9-16 iulie, 2012
2012 "Highly skilled mobility and the development of the research & innovation sector of the Republic of Moldova: the need for a structured vision", Workshop-ul regional pentru țările Europei de Sud-Est, Chișinău, 12 octombrie, 2012
2012 "Science evaluation as a prerequisite for promoting excellence in research", Workshop-ul regional pentru țările din Parteneriatul Estic, Chișinău, 6 noiembrie, 2012
2013 Zilele Europei in Moldova, Chișinău, 10-14 mai, 2013
2013 Evenimentul regional de lansare a Programului Cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont 2020'', cu participarea -comunitar în domeniul tehnico-ştiinţific, într-o vizită de lucru în ţara noastră se va afla dl Robert-Jan SMITS, Director general al Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare şi Inovarețărilor și reprezentanții Parteneriatului Estic, Chișinău, 17 martie, 2013.
2013 Noaptea Cercetătorilor-2013, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 27 septembrie, 2013.
2014 Zilele Europei in Moldova, Chișinău, 11-15 mai, 2014
2014 Atelierul de lucru regional cu participarea ţărilor Parteneriatului Estic (EaP) "Evaluarea şi Expertiza pentru Excelenţa Ştiinţifică în Regiunea EaP", Chișinău, 7-8 mai, 2014 Zilele Europei in Moldova, Chișinău, 9-14 mai, 2014
2014 "Science Slam-1", Evenimentul de promovare, Chișinău, 30 mai, 2014.
2014 Forul moldo-român „Promovarea participării comune la Programele Europene în domeniul științei și educației"
2015 "Atragerea Diasporei Stiintifice in cadrul sectorului de Cercetare-Dezvoltare din Moldova", evenimentul public, Chișinău, 24 martie, 2015
2015 "Clubului Ştiinţă şi Business, pentru domeniul eficienţei energetice", evenimentul pentru crearea parteneriatelor știința-business, Chișinău, 26 martie, 2015
2015 Zilele Europei în Moldova, Chișinău, 10-17 mai, 2015
2015 "Science Slam-2", Evenimentul de promovare, Chișinău, 28 mai, 2015.
2015 Noaptea Cercetătorilor-2015, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 25 septembrie, 2015.
2015 "Science Slam-3", Evenimentul de promovare, Chișinău, 8 octombrie, 2015.
2015 International & National Science Days within the Academy of Sciences of Moldova European Union Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020, Compania informațională, Chișinău, 9-12 noiembrie, 2015
2015 "Science Slam-4", Evenimentul de promovare, Chișinău, 8 decembrie, 2015.
2016 "Science Slam-5", Marea Finală, Evenimentul de promovare, Chișinău, 28 ianuarie, 2016.
2016 Atelier de lucru privind elaborarea strategiilor de specializarea inteligentă (S3) adresat țărilor non-UE/ "S3 Design Learning Workshop" Regional Workshop on Smart Specialisation (S3), Chișinău, 18-18 februarie, 2016.
2016 "Science Slam-6", Evenimentul de promovare, Chișinău, 8 martie, 2016.
2016 Zilele Europei în Moldova, Chișinău, 13-20 mai, 2016
2016 "Science Slam-7", Evenimentul de promovare, Chișinău, 12 iulie, 2016.
2016 Seminarul regional "Finanţarea cercetării bazată pe performanțe - către sisteme naționale de cercetare și inovare mai eficiente în regiunea Dunării", 23 iunie, 2016
2016 Noaptea Cercetătorilor-2016, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 23 septembrie, 2016.