Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Inovaţională


ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ

2013 – prezent    Contribuția pentru crearea  a 4 întreprinderi industriale pentru  procesarea deșeurilor hospitaliere, producerea uleiului de viță de vie și producerea maselor plastice cu consumul redus al apelor subterane.

 

2005-2010        Clubul Național Știința-Business: organizarea ședințelor și facilitarea dezvoltării relații de parteneriat și concursurilor pentru transfer tehnologic