Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Participări la expoziţii

Actualizat 18.01.2018

2017

(Z)-4,4- Dimetil-1-(4-nitrofenil) -2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ona - compus cu acţiune antituberculoasă şi procedeul de obţinere a acesteia / Fliur Macaev, Marina Zveaghinţeva, Eugenia Stângaci, Serghei Pogrebnoi, Gheorghe Duca // Festivalul Internaţional de Inventică „TESLA Fest". - Novi Cad, Serbia, 15.10.2017. - Medalie de Aur.

(Z)-4,4- Dimetil-1-(4-nitrofenil) -2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ona - compus cu acţiune antituberculoasă şi procedeul de obţinere a acesteia / Fliur Macaev, Marina Zveaghinţeva, Eugenia Stângaci, Serghei Pogrebnoi, Gheorghe Duca // INFOINVENT 2017 : XV-ea Ed. a Expoziţiei Internaţionale, 15-18 Noiem. 2017. Chişinău, 2017. - Medalie de Aur.

(Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1- il)pent-1-en-3-ona - compus cu acţiune antituberculoasă şi procedeul de obţinere a acesteia / Fliur Macaev, Marina Zveaghinţeva, Eugenia Stângaci, Serghei Pogrebnoi, Gheorghe Duca // EUROINVENT-2017 : European Exhibition of Creativity and Innovation : Proc. of the 9th ed. - Iaşi, 2017. - P. 198. - Medalie de Aur - http://www.euroinvent.org/cat/E2017.pdf

Procedeu nou de obtinere a acoperirilor metalice in interiorul nanotuburilor ale matricei poroase din TiO2 pentru procese de fotocataliza / O. Covaliova, V. Covaliov, Gh. Duca, M. Enachi // INFOINVENT 2017 : XV-ea Ed. a Expoziţiei Internaţionale, 15-18 Noiem. 2017. Chişinău, 2017.

2016

Synthesis of 2-(propylthio)-5H-[1,3,4]thiadia-zole[2,3- b]quinazoline-5-one compound / Fliur Macaev, Serghei Pogrebnoi, Marina Zveaghinţeva, Veaceslav Boldescu, Gheorghe Duca // EUROINVENT-2016 : European Exhibition of Creativity and Innovation : Proc. of the 8th ed. – Iaşi, 2016. – P. 195. – http://www.euroinvent.org/cat/e2016.pdf

Technology of Mixoxanthophyl Obtaining from Spirulina Platensis Biomass / Valentina Bulimaga, Valeriu Rudic, Maria Pisova, Liliana Zosim, Lidia Dencicov, Maria Gonţa, Gheorghe Duca // EUROINVENT-2016 : European Exhibition of Creativity and Innovation : Proc. of the 8th ed. – Iaşi, 2016. – P. 179. – http://www.euroinvent.org/cat/e2016.pdf

2015

Conceptul proceselor electrochimice ecologic pure / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov // INFOINVENT-2015 : Expoz. intern. spec., 25-28 noiem. 2015 : Cat. ofic. – Ch., 2015. – P. 37. – http://www.infoinvent.md/pdf/infoinvent/catalog/2015/a.pdf

Energetică bazată pe biohidrogen molecular cu utilizarea deşeurilor agroindustriale / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Vladimir Nenno, Dumitru Ungureanu, Ion Ioneţ, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2015 : Expoz. intern. spec., 25-28 noiem. 2015 : Cat. ofic. – Ch., 2015. – P. 54. – http://www.infoinvent.md/pdf/infoinvent/catalog/2015/a.pdf

Fito-catalizatori noi pentru intensificarea procesului de producere a biometanului şi hidrogenului molecular / Victor Covaliov, Valentin Bobeică, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno, Dumitru Ungureanu, Ion Ioneţ, Valentin Sliusarenco // INFOINVENT-2015 : Expoz. intern. spec., 25-28 noiem. 2015 : Cat. ofic. – Ch., 2015. – P. 55. – http://www.infoinvent.md/pdf/infoinvent/catalog/2015/a.pdf

Implementarea tehnologiei de tratare a deşeurilor medicale infecţioase utilizând sterilizatorul sterishred 250 / Gheorghe Duca, Sergey Buzhor, Aliona Mereuţa // INFOINVENT-2015 : Expoz. intern. spec., 25-28 noiem. 2015 : Cat. ofic. – Ch., 2015. – P. 193. – http://www.infoinvent.md/pdf/infoinvent/catalog/2015/comp_II.pdf

Intensified Technology for the Production of High Caloricity Biogas / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Vladimir Nenno, Gheorghe Duca // EUROINVENT-2015 : European Exhibition of Creativity and Innovation : Proc. of the 7th ed. – Iaşi, 2015. – http://www.euroinvent.org/cat/e2015.pdf

Prelucrarea integrală a deşeurilor din mase plastice cu obţinerea produselor noi / Fliur Macaev, Aliona Mereuţa, Gheorghe Duca, Sergey Buzhor // INFOINVENT-2015 : Expoz. intern. spec., 25-28 noiem. 2015 : Cat. ofic. – Ch., 2015. – P. 185-186. – http://www.infoinvent.md/pdf/infoinvent/catalog/2015/comp_II.pdf

Procedeu de stabilizare a produselor de la distilare a alcoolului și dispozitiv de realizare a acestuia / Victor Covaliov, Boris Gaină, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Mihail Stiţiuc, Vladimir Nenno, Rodica Sturza // INFOINVENT-2015 : Expoz. intern. spec., 25-28 noiem. 2015 : Cat. ofic. – Ch., 2015. – P. 52. – http://www.infoinvent.md/pdf/infoinvent/catalog/2015/a.pdf

Procedeu modificat şi bioreactor pentru producerea biochimică a ciancobalaminei (Vitamina B12) din deşeuri agroindustriale / Victor Covaliov, Valentin Bobeică, Olga Covaliova, Vladimir Nenno, Diana Porubin, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2015 : Expoz. intern. spec., 25-28 noiem. 2015 : Cat. ofic. – Ch., 2015. – P. 53. – http://www.infoinvent.md/pdf/infoinvent/catalog/2015/a.pdf

Tehnologie de obţinere a mixoxantofilei din biomasă de Spirulina platensis / Valentina Bulimaga, Valeriu Rudic, Maria Pisova, Lidia Dencicov, Maria Gonţa, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2015 : Expoz. intern. spec., 25-28 noiem. 2015 : Cat. ofic. – Ch., 2015. – P. 51. – http://www.infoinvent.md/pdf/infoinvent/catalog/2015/a.pdf

 

2014

Process for obtaining feed supplement, containing vitamin B12, and methane / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Valentin Bobeică // European Exhibition of Creativity and Innovation - EUROINVENT-2014 : Proc. of the 6th ed. - Iaşi, 2014. - P. 97. - http://www.euroinvent.org/cat/e2014.pdf

Modified process and integrated bioreactor for the obtaining of high contents in biomethane in biogas and forage supplement, containing vitamin B12 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca // INVENTICA-2014 : The 18th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer, July 2-4, 2014 : catalog. -Iaşi, 2014. - P. 540.

2013

Biological treatment of industrial wastewater containing zinc by Spirulina platensis / I. Zinicovscaia, L. Cepoi, T. Chiriac, Gh. Duca, T. Mitina, M. V. Frontasyeva, S. S. Pavlov, S. F. Gundorina // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2013, 9-11 May 2013, Iasi, Romania : Catalog. - Iaşi, 2013. - P. 115. - http://www.eudirect.ro/euroinvent/cat/e2013.pdf

Devices for solid ash removal from exhaust gases and for reduction of noise produced by engines with internal combustion / A. Krachun, Gh. Duca, V. Ene, T. Sajin, B. Albert // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2013, 9-11 May 2013, Iasi, Romania : Catalog. - Iaşi, 2013. - P. 76. - http://www.eudirect.ro/euroinvent/cat/e2013.pdf

Dispozitive pentru epurare de cenuşă a gazelor de eşapament şi pentru diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere internă / A. Krachun, Gh. Duca, V. Ene, T. Sajin, B. Albert // INFOINVENT-2013 : Expoz. intern. spec., 19-22 noiem. 2013 : Cat. ofic. - Ch., 2013. - P. 48.

Energetica de hidrogen pe baza deşeurilor organice: procedeu şi reactor combinat cu sistem de purificare a H2 obţinut din impurităţile gazoase / V. Covaliov, V. Bobeică, O. Covaliova, V. Nenno, Gh. Duca // INFOINVENT-2013 : Expoz. intern. spec., 19-22 noiem. 2013 : Cat. ofic. - Ch., 2013. - P. 173.

Instalaţie pentru obţinerea biocombustibilului pe baza esterilor metilici ai acizilor graşi / V. Slusarenco, V. Covaliov, V. Eriomenco, Gh. Duca // INFOINVENT-2013 : Expoz. intern. spec., 19-22 noiem. 2013 : Cat. ofic. - Ch., 2013. - P. 54.

Neutralizarea complexă a ferocianurilor oenologice toxice cu obţinerea de produse comerciale / V. Covaliov, O. Covaliova, V. Nenno, V. Slusarenco, V. Bobeică, Gh. Duca, B. Gaină, A. Mereuţa, V. Carauş, V. Jalbă // INFOINVENT-2013 : Expoz. intern. spec., 19-22 noiem. 2013 : Cat. ofic. - Ch., 2013. - P. 49.

Procedeu de denocivizare şi stabilizare a produselor de la distilarea alcoolului prin metoda catalitică / V. Covaliov, O. Covaliova, B. Gaină, V. Nenno, Gh. Duca, M. Stiţiuc, R. Sturza // INFOINVENT-2013 : Expoz. intern. spec., 19-22 noiem. 2013 : Cat. ofic. - Ch., 2013. - P. 49.

Procedeu de obţinere a brevicolinei-bază din Carex brevicollis D.C. / F. Macaev, F. Şepeli, D. Şepeli, M. Zveaghinţeva, O. Şepeli, N. Sucman, V. Boldescu, Gh. Duca // INFOINVENT-2013 : Expoz. intern. spec., 19-22 noiem. 2013 : Cat. ofic. - Ch., 2013. - P. 36.

Procedeu de obţinere a sclareoloxidului / V. Kulciţki, Gh. Duca, N. Ungur, T. Sîrbu, M. Colţa, I. Golosov // INFOINVENT-2013 : Expoz. intern. spec., 19-22 noiem. 2013 : Cat. ofic. - Ch., 2013. - P. 36.

Procedeu şi reactor combinat pentru obţinerea suplimentului vitamino-proteic furajer / V. Covaliov, O. Covaliova, V. Nenno, D. Ungureanu, I. Clichici, Gh. Duca, V. Bobeică, D. Porubin // INFOINVENT-2013 : Expoz. intern. spec., 19-22 noiem. 2013 : Cat. ofic. - Ch., 2013. - P. 50.

Universal ferrite technology and equipment for water treatment / O. Covaliova, V. Covaliov, Gh. Duca, V. Malishev // The XVII-th International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer INVENTICA-2013, Iaşi, Romania, 19-21 June 2013.

2012

2011

108. Novel technologies of hydrogen power engineering / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // 5th International Warsaw Invention Show IWIS-2011, 3-5 Nov. 2011 : Catalog. - Warsaw, 2011. - (medalie de argint).

107. Photocatalysis for the resolving of technologic and ecologic processes / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca // 5th International Warsaw Invention Show IWIS-2011, 3-5 Nov. 2011 : Catalog. - Warsaw, 2011. - (medalie de bronz).

106. Повышение эффективности биогазовой технологии и очистки биометана / В. Ковалев, О. Ковалева, Г. Дука, В. Бобейка, И. Сениковская // VIIth International Salon of Invention & New Technologies „New Time", 22-24 Sept. 2011. - Sevastopol, 2011. - (medalie de aur).

105. Device for desooting the exhaust gases and for abating the noise of the internal combustion engine / Al. Craciun, T. Sajin, Gh. Duca, V. Ene // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

104. Heteronuclear Iron Clusters and Natural Alkaloids as New Powerful anti -TB drugs / S. Melnic, D. Prodius, S. Şova, C. Turtă, F. Macaev, E. Stângaci, D. Duca, Gh. Duca // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

103. Increase of the biogas technology efficiency and biogas purification / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Valentin Bobeică, Irina Senicovscaia // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

102. Novel technologies of hydrogen power engineering / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

101. Photocatalysis for the resolving of technologic and ecologic processes / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

100. Process for production of the wines - raw material for vine distillates / N. Taran, Gh. Duca, M. Gonţa // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

99. Совершенствование водородной энергетики / В. В. Ковалев, О. В. Ковалева, М. В. Иванов, Г. Г. Дука // ХIV Московский Междунар. салон промышленной собственности «АРХИМЕД», 5-8 апр. 2011 : Каталог. Москва, 2011.

98. Aplicarea nanotehnologiilor în procesele complexe de producere a biogazului şi a vitaminei B12 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno, Dumitru Ungureanu // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

97. Clusteri heteronucleari ai fierului şi alcaloizi naturali – noi remedii antituberculoase puternice / Silvia Melnic, Prodius Denis, Sergiu Şova, Constantin Turtă, Fliur Macaev, Eugenia Stângaci, Daniela Duca, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

96. Dispozitiv pentru epurarea de funingine a gazelor de eşapament şi pentru diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere internă / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Vladimir Ene, Tudor Sajin // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

94. Fotocataliză pentru realizarea proceselor tehnologice şi ecologice / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

93.  Procedeu de obţinere a vinurilor materie primă pentru distilate de vin / Nicolae Taran, Gheorghe Duca, Maria Gonţa // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

92. Procedeu de prelucrare a seminţelor de struguri / Eugen Iorga, Gheorghe Duca, Vladimir Verbanov, Inesa Soboleva, Elena Nojac, Diana Crucirescu // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

91. Ridicarea eficacităţii tehnologiei biogazului şi a epurării metanului / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu, Valentin Bobeică, Irina Senicovscaia // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

90. Tehnologii noi de obţinere a hidrogenului aplicabile în energetică / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

2010

89. Intensive fermentation of wastes water high yield of methane and biochemical syntesis of supplement to cattle forage with the contets of proteins and vitamin "B" / Victor Covaliov, Gheorghe Duca // The XIVth Salon Intern. Exibition of Reasearch, Innovation and Technological Transfer INVENTICA-2010, Iaşi, Romania, 9-11 iun. 2010 : Cat. offic. - Iaşi, 2010.

88. Комплексная переработка трудно утилизируемых отходов свиноводства с получением очищенного метана из биогаза для когенерации тепловой и электрической энергии, комбинированных органо-минеральных удобрений и очищенной воды для ирригации / В. Ковалев, Д. Унгуряну, Г. Дука, О. Ковалева, А. Михайленко, В. Ненно, В. Харя, И. Кликич // ХIII Московский Междунар. салон промышленной собственности «АРХИМЕД», апр. 2010 : Каталог. - Москва, 2010.

2009

87. Grup de invenţii prin probleme ecologice / O. Covaliova, V. Jalbă, Gh. Duca, V. Covaliov, I. Plugaru // Salonul Intern. de Inventică PROINVENT-2009, Cluj-Napoca, România, apr. 2009, ed. a V-a. - Cluj-Napoca, 2009. - (medalie de aur).

86. Intensificarea tehnologiei a biogazului şi obţinerea furagere adaoase cu vitamina B12 pentru creşterea animalelor / V. Covaliov, D. Ungureanu, O. Covaliova, V. Jalbă, Gh. Duca, I. Plugaru // INFOINVENT-2009 : Expoz. intern. spec., 24-27 noiem. 2009 : Cat. ofic. - Chişinău, 2009.

85. Obtaining procedure of reductions / Gh. Duca, M. Gonţa, A. Mereuţa, N. Taran // Expoziţia Intern. a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT-2009, 7-9 mai 2009. - Iaşi, 2009. - (medalie de aur).

84. Preparate noi fungicidice de lungă durată pentru tratarea plantelor / Gh. Duca, A. Mereuţa, V. Covaliov, V. Nenno, O. Covaliova // ХII Московский Междунар. салон промышленной собственности «АРХИМЕД», 31 марта-3 апр. 2009 : Каталог. - Москва, 2009. - (medalie de argint).

83. Sisteme noi pentru epurarea apei cu metode fotocatalitice / O. Covaliova, V. Covaliov, Gh. Duca // INFOINVENT-2009 : Expoz. intern. spec., 24-27 noiem. 2009 : Cat. ofic. - Chişinău, 2009.

82. Preparation obtenue a partir de produits secondaires de,etabissement vinicoles. / Duca Gh., Lupaşcu T., Rudic V., Goncear V., Muşet Gh., Plugaru Şt.  //37 eme Salon International des Inventions.Geneva, Suisse, 2009 – medalie de argint.

81. New preparation with anti microbial properties obtained from secundary winery products. / Lupascu T., Duca Gh., Rudic V., Gonciar V., Muşet Gh., Plugaru Şt.  // First European Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent. Iasi, Romania, 2009.

80. The new compunds with anti-oxidative properties from wine waste products. /Duca Gh., Lupascu T., Gonta M., Rudic V., Mereuta A., Gutu Ja., Giurginca M., Meghea A. // First European Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent. Iasi, Romania, 2009.

2008

77. A 6-ea Expoziţie Internaţională de Invenţie (Suzhou), China, 2008 (medalie de argint).

78. Автоматизированный метаногенный биореактор / V. Covaliov, Gh. Duca, O. Covaliova, D.Ungureanu // Salon de Inventica şi Tehnologii noi «Timpul Nou», Sevastopol, Ucraina, 2008.

79. Salon de Inventica şi Tehnologii noi «Eureca-2008». Bruxel, Belgia, 2008.

2007

66. Instalaţia înalt productivă de obţinere a biogazului din apele reziduale vinicole / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Ion Suman, I. Plugaru, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic în Protecţia Mediului “ECOINVENT-2007”, 30 mai-2 iunie 2007: Catalog oficial. – Iaşi, 2007. – P. 381.

67. Intensificarea proceselor de tratare anaerobă a substratului persistent pentru ridicarea producerii metanului şi cogenerarea energiei termice şi electrice / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Ion Suman, Ion Ioneţ, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, I. Plugaru // INFOINVENT-2007: Expoziţia int. spec., 27-30 iunie 2007: Catalog oficial. – Ch., 2007. – (medalie de aur).

68. Metoda efectivă de destrucţie rapidă a pesticidelor pentru a mări puritatea ecologică a fructelor şi legumelor / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic în Protecţia Mediului “ECOINVENT-2007”, 30 mai-2 iunie 2007: Catalog oficial. – Iaşi, 2007. – P. 385; Salonul Naţional de Inventică Pro Invent, 16-19 aprilie 2007. – Ed. a V-a. – Cluj-Napoca, 2007. – (diplomă de excelenţă şi medalie de excelenţă).

69. Metoda eficientă de distrugere fotocatalitică a pesticidelor pentru ridicarea purităţii ecologice a producţiei vinicole / Gheorghe Duca, Ion Dragalin, Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova // INFOINVENT-2007: Expoziţia int. spec., 27-30 iunie 2007: Catalog oficial. – Ch., 2007. – (medalie de aur).

70. Préparation de substances biologiquement actives â partir de sous-produits du vin / Gheorghe Duca, T. Lupaşcu, Maria Gonţa, V. Rudic, Aliona Mereuţa, L. Lupaşcu, N. Marchitan // 35e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 27 avril 2007: Catalogue officiel. – Geneve, 2007. – (medalie de aur).

71. Procedeu de destrucţie accelerată a pesticidelor pentru ridicarea purităţii ecologice în vinificaţie şi cultivarea viţei de vie / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Boris Gaina, Olga Covaliova // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic în Protecţia Mediului “ECOINVENT-2007”, 30 mai-2 iunie 2007: Catalog oficial. – Iaşi, 2007. – P. 382.

72. Procedeu de obţinere a unor reductoni / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Aliona Mereuţa, Nicolae Taran // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic în Protecţia Mediului “ECOINVENT-2007”, 30 mai-2 iunie 2007: Catalog oficial. – Iaşi, 2007. – P. 385.

73. Reactor bioenergetic automatizat / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Boris Gaina, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova // 56e anniversaire du Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies ”EURECA”, 19-24 nov. 2007: Catalogue officiel. – Bruxelles, 2007.

74. Reactor hibrid fotocatalitic cu membrană pentru epurarea apei de compuşi toxici / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic în Protecţia Mediului “ECOINVENT-2007”, 30 mai-2 iunie 2007: Catalog oficial. – Iaşi, 2007. – P. 383.

75. Reactor hibrid fotocatalitic membranic pentru epurarea apelor cu conţinut de substanţe otrăvitoare / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov // INFOINVENT-2007: Expoziţia int. spec., 27-30 iunie 2007: Catalog oficial. – Ch., 2007. – (medalie de aur); Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi, 2-6 oct. 2007. – Ed. XI-a. – Bucureşti, 2007. – (medalie de aur).

76. Эффективный способ фотокаталитической деструкции пестицидов для повышения экологической чистоты винодельческой продукции / Г. Г. Дука, В. В. Ковалев, Б. С. Гаина, О. В. Ковалева // Х Международный салон промышленной собственности «Архимед-2007», 28 марта – 2 апреля 2007. – Москва, 2007. – (medalie de aur).

2006

55. Acid tartric produs din deşeuri vinicole / Aliona Mereuţă, Corneliu Oniscu, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Liviu Vacarciuc // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure. – Ch., 2006. – Vol. 4. – P. 38-39.

56. Asigurăm curăţarea aerului prin producerea îngrăşămintelor de azot / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure. – Ch., 2006. – Vol. 4. – P. 30-31.

57. Cum să mărim eficienţa colectării produselor petroliere de pe suprafaţa apelor în caz de accident / Victor Covaliov, Corneliu Cojocaru, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Matei Macoveanu // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure. – Ch., 2006. – Vol. 4. – P. 16-17.

58. Cum să neutralizăm deşeurile insolubile obţinute după demetalizarea vinurilor brute? / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Ala Reznic, Elena Barcari // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure. – Ch., 2006. – Vol. 4. – P. 36-37.

59. Lubrifiant pentru îmbunătăţirea proprietăţilor metalelor / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun // Catalogul inovaţiilor top în nanotehnologii, inginerie industrială, materiale şi tehnologii de construcţie. – Ch., 2006. – Vol. 3. – P. 44-45.

60. Mod simplu de curăţare a apelor reziduale de impurităţi dificile / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Ion Suman, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure. – Ch., 2006. – Vol. 4. – P. 14-15.

61. Procedeu de epurare anaerobă a apelor reziduale şi dispozitiv pentru realizarea acestuia / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Suman, Ion Ioneţ // Catalogul inovaţiilor top în agricultură. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 27-28.

62. Procedeu de obţinere a fungicidului lichid pentru stropirea plantelor / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Margarita Prohin, Boris Gaina // Catalogul inovaţiilor top în agricultură. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 36-37.

63. Procedeu eficient de tratare a pomilor fructiferi şi a viţei obţinerea produselor ecologic pure / Victor Covaliov, Boris Gaina, Gheorghe Duca, Olga Covaliova // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “INVENTICA-2006”: Catalog oficial. – Iaşi, 2006. – (medalie de argint).

64. Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în energie. – Ch., 2006. – Vol. 2. – P. 48-50.

65. Separarea eficientă a diverselor lichide / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Ion Suman, Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în nanotehnologii, inginerie industrială, materiale şi tehnologii de construcţie. – Ch., 2006. – Vol. 3. – P. 34-35.

2005

49. Epurare fotocatalitică intensivă a sistemelor acvatice de impurităţi organice greu degradabile / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Ion Dragalin, Gilles Mailhot // СНГ: наукоемкая продукция и высокие технологии: Межгосуд. спец. выставка-форум, 9-12 нояб. 2005: Официальный каталог. – Ch., 2005. – Р. 55. – (medalie de argint).

50. Fertilizarea galvanocatalitică şi utilizarea metalelor grele din apele reziduale / Olga Covaliova, Victor Covaliov, B. Bârsan, Gheorghe Duca // СНГ: наукоемкая продукция и высокие технологии: Межгосуд. спец. выставка-форум, 9-12 нояб. 2005: Официальный каталог. – Ch., 2005. – Р. 74.

51. Neutralizarea şi reciclarea deşeurilor cu conţinut de cianurii din industria vinicolă / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “ECOINVENT-2005”: Catalog oficial. – Iaşi, 2005.

52. Procedeu de purificare a acidului tartric / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Aliona Mereuţă // 33e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 6-10 avril 2005: Catalogue officiel. – Geneve, 2005. – (medalie de argint).

53. Procedeu şi instalaţie de obţinere a preparatului fungicid pentru stropirea plantelor / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina // СНГ: наукоемкая продукция и высокие технологии: Межгосуд. спец. выставка-форум, 9-12 нояб. 2005: Официальный каталог. – Ch., 2005. – Р. 130. – (medalie de argint).

54. Procedeu şi instalaţie pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Corneliu Cojocaru, Matei Macoveanu // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “ECOINVENT-2005”: Catalog oficial. – Iaşi, 2005.

2004

46. Procedeu de purificare a acidului tartric / Gheorghe Duca, Aliona Mereuţă, Corneliu Oniscu, Tamara Ceban, Maria Gonţa // INFOINVENT-2004: Expoziţia int. spec., 10-13 noiemb. 2004: Catalog oficial. – Ch., 2004. – P. 55-56.

47. Procedeu şi instalaţie de obţinere a lichidului activat pentru stropirea plantelor / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina // INFOINVENT-2004: Expoziţia int. spec., 10-13 noiemb. 2004: Catalog oficial. – Ch., 2004. – P. 117.

48. Ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов магнитно-сорбционными методами / О. В. Ковалева, Г. Г. Дука, В. В. Ковалев // IV Московский Международный Салон инноваций и инвестиций, Москва, 25-28 марта 2004. – (medalie de bronz).

2003

34. Aparat pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere adsorbite pe sorbent magnetizat / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiembrie 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 28-29.

35. Catalizatori pentru epurarea emisiilor gazoase / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “ECOINVENT-2003”, 21 iunie 2003: Catalog oficial. – Iaşi, 2003. – (medalie de argint).

36. Ciclul de invenţii în domeniul ecologiei industriale şi tehnologii pure / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Ion Suman // MOLDECO-2003: Expoziţia naţ. spec., 30 oct.-2 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003.

37. Generarea galvanochimică, extracţia şi utilizarea structurilor oxidate fero-magnetice a sedimentelor metalelor grele din apele reziduale / Olga Covaliova, Victor Covaliov, B. Bârsan, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 52. – (medalie de argint).

38. Intensificarea proceselor de denocivizarea destructivă a poluanţilor organici din mediul acvatic / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, I. Creţescu // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “ECOINVENT-2003”, 21 iunie 2003: Catalog oficial. – Iaşi, 2003. – (medalie de bronz).

39. Magnetizare cu adsorbţie şi epurarea scurgerilor de produse petroliere / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Cornel Cojocaru, Matei Macoveanu // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 29-30. – (medalie de argint).

40. Procedeu de obţinere a dihidroxifumaratului acid de sodiu / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Nicolae Taran, Aliona Mereuţă, Viorica Iambarţev // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 50.

41. Procedeu de obţinere directă şi aparat pentru extracţia lichidă a acidului tartric din produsele vinicole secundare / Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Liviu Vacarciuc // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 51-52.

42. Procedeu şi instalaţie pentru arderea combustibilului hidrocarburic / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 62. – (medalie de bronz).

43. Sorbenţi magnetici şi instalaţie pentru înlăturarea curgerilor accidentale de produse petroliere de pe suprafeţe acvatice / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “ECOINVENT-2003”, 21 iunie 2003: Catalog oficial. – Iaşi, 2003. – (medalie de argint).

44. Интенсификация анаэробной очистки сточных вод и каталитического сжигания биогаза / В. В. Ковалев, О. В. Ковалева, Д. Унгуряну, Г. Г. Дука, И. Суман // III Московский Международный Салон инноваций и инвестиций, Москва, 4-7 февр. 2003. – (medalie de argint).

45. Плазмо-электрохимическое обезвреживание стойких органических загрязнений в водной среде / В. В. Ковалев, О. В. Ковалева, Г. Г. Дука, И. Суман // III Московский Международный Салон инноваций и инвестиций, Москва, 4-7 февр. 2003.

2002

30. Bioreactor şi proces intensificat de epurare anaerobă a apelor reziduale cu obţinerea biogazului / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Joseph Malina, Gheorghe Duca, Ion Suman, Ion Ioneţ, A. Cojocaru // INFOINVENT-2002: Expoziţia int. spec.: Catalog oficial. – Ch., 2002. – (medalie de bronz).

31. Conducerea automată a procesului de formare electrochimică a structurilor de tip şpinel a sedimentelor feromagnetice la tratarea apelor reziduale de metale grele / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2002: Expoziţia int. spec.: Catalog oficial. – Ch., 2002. – (medalie de argint).

32. Distrucţia fotocatalitică a poluanţilor foarte toxici din apele reziduale / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2002: Expoziţia int. spec.: Catalog oficial. – Ch., 2002. – P. 31.

33. Utilizarea sedimentelor cleice din vinificaţie / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2002: Expoziţia int. spec.: Catalog oficial. – Ch., 2002. – P. 30. – (medalie de aur).

 

2001

25. Materiale de lubrifiere sintetice pe baza caprolactamei / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Victor Moraru, Carolina Pelipeţcaia // INFOINVENT-2001: Expoziţia int. spec., 3-7 oct. 2001: Catalog oficial. – Ch., 2001. – P. 53-54.

26. Procédé de stabilization de la matiere premiere vinicole / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Nicolae Taran // 50e anniversaire du Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies ”EURECA”, 13–19 nov. 2001: Catalogue officiel. – Bruxelles, 2001. – (medalie de aur).

27. Procedeu de stabilizare a materiei prime vinicole şi a vinurilor spumante clasice / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Nicolae Taran // INFOINVENT-2001: Expoziţia int. spec., 3-7 oct. 2001: Catalog oficial. – Ch., 2001. – P. 158.

28. Procedeu şi instalaţie „ELEORG” pentru epurarea electrochimică a apelor reziduale de impurităţi organice supertoxice / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Ion Suman // INFOINVENT-2001: Expoziţia int. spec., 3-7 oct. 2001: Catalog oficial. – Ch., 2001. – P. 30-31.

29. Traitement plasmo-electrochimique des eaux usees / Victor Covaliov, Gheorghe Duca // 29e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux: Catalogue officiel. – Geneve, 2001. – (medalie de bronz).

2000

15. Defluorarea apelor naturale fără reagenţi / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2000: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 28-29.

16. Intensification du traitment de l'eau par UVs / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, Riad Saleh // 28e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 12-16 avril 2000: Catalogue officiel. – Geneve, 2000. – (medalie de argint).

17. Materiale de lubrifiere / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Victor Moraru // INFOINVENT-2000: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 45.

18. Noi procedee de obţinere a coagulanţilor cu proprietăţi bacteriologice / Gheorghe Duca, V. Covaliov, O. Covaliova, P. Brîjatîi, A. Chislaru // INFOINVENT-2000: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 27-28.

19. Procédé de purification des eaux contamines / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Riad Saleh, Olga Covaliova // 49e Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies EURECA-2000, 18-20 nov. 2000: Catalogue officiel. – Bruxelles, 2000. – (medalie de argint).

20. Procedeu şi aparat pentru intensificarea purificării avansate a apei de impurităţi organice prin iradiere cu raze ultraviolete / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Riad Saleh, Olga Covaliova // INFOINVENT-2000: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 25-26.

21. Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile / Alexandru Crăciun, Tudor Sajin, Gheorghe Duca, Ioan Gheorghiu, Andrian Angheluţ-Manus, Aurel Gaba // ”INFOINVENT-2000”: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 53-54.

22. Process for demetalation of the alcoholic drinks and juices / Nicolae Taran, Gheorghe Duca, Maria Gonţa, D. Urâtu // 28e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 12-16 avril 2000: Catalogue officiel. – Geneve, 2000.

23. Tratarea complexă a apelor reziduale / Victor Covaliov, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “INVENTICA-2000”, 6 iunie 2000: Catalog oficial. – Iaşi, 2000. – (medalie de argint).

24. Tratarea electrochimică a apei reziduale în stare supercritică / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Petru Brîjatîi // INFOINVENT-2000: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 26-27.

1999

7. Arderea catalitică a combustibilului lichid şi gazos / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Alexandru Crăciun // INFOINVENT-99: Expoziţia int. spec., 28-31 oct. 1999: Catalog oficial. – Ch., 1999. – P. 23.

8. Catalizers pour la purification de l'air / Gheorghe Duca, Victor Covaliov // 27e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 30 avril – 9 mai 1999: Catalogue officiel. – Geneve, 1999. – (medalie de aur).

9. Methode d'adsorption magnetique des jets d'huile de la surfase d'eau / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova // 27e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 30 avril – 9 mai 1999: Catalogue officiel. – Geneve, 1999. – (medalie de argint).

10. Obţinerea coagulanţilor pentru epurarea apelor naturale şi reziduale / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Riad Saleh // INFOINVENT-99: Expoziţia int. spec., 28-31 oct. 1999: Catalog oficial. – Ch., 1999. – P. 24.

11. Procédé d'obtention de coagulants pour l'épuration des eaux / Gheorghe Duca, Victor Covaliov // 27e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 30 avril – 9 mai 1999: Catalogue officiel. – Geneve, 1999. – (medalie de argint).

12. Procedeu de obţinere a sorbentului pentru purificarea băuturilor. Procedee de purificare / N. Taran, Gheorghe Duca, Z. Palic // INFOINVENT-99: Expoziţia int. spec., 28-31 oct. 1999: Catalog oficial. – Ch., 1999. – P. 99.

13. Procedeu de purificare catalitică a emisiilor gazoase / Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Olga Covaliova // INFOINVENT-99: Expoziţia int. spec., 28-31 oct. 1999: Catalog oficial. – Ch., 1999. – P. 23.

14. Sorbenţi magnetici plutitori şi instalaţie pentru epurarea apelor reziduale contaminate cu produse petroliere / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-99: Expoziţia int. spec., 28-31 oct. 1999: Catalog oficial. – Ch., 1999. – P. 23.

1998

4. Dispozitiv de ardere a combustibilului hidrocarburic / Alexandru Crăciun, Aurel Gaba, Tudor Sajin, Nicolai Jaloba, Gheorghe Duca, Victor Covaliov // International Exhibition of Inventions, Scientific Research & New Technologies, INVENTICA' 98, 8-13 October 1998: Catalogue official. – Bucharest, 1998.

5. Intensificarea proceselor ecologice chimice industriale / Gheorghe Duca, Olga Covaliova // „Know-how Exchange' 98”: Expoziţia spec., 23 mai 1998: Catalog oficial. – Ch., 1998.

6. Process and technology for making feromagnetic materials to clean water contaminated with production and other organic compounds / Gheorghe Duca, Victor Covaliov // 47e Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies EURECA-98: Catalogue officiel. – Bruxelles, 1998. – (medalie de aur).

1997

2. Absorption des produits petroliers par les materiaux magnetiques / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova // 46e Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies EURECA-97: Catalogue officiel. – Bruxelles, 1997.

3. Carbon-mineral sorbents made of industrial wastes / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova // „East-West Euro Intelect”: Exhibition of Inventions, Research and Innovation: Catalogue official. – Sofia, 1997. – (medalie de aur).

1995

1. Obtention electrochimique de coagulants efficaces / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Petru Brîjatîi // 44e Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies EURECA-95: Catalogue officiel. – Bruxelles, 1995. – (medalie de aur).