Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Publică

1992-2003

Preşedintele Consiliului de Conferire a Premiilor Republicii Pentru Tineret în Ştiinţă şi Tehnologie
1994-1998

Preşedintele organizaţiei non-guvernamentale "Terra Nostra" pentru educaţie şi informare ecologică
1994 - prezent

Membru al Consiliului Ştiinţific din RM pentru conferirea titlului "Doctor în Ştiinţă" în chimie şi protecţia mediului
1998-2001

Preşedinte al Comisiei pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă a Parlamentului Republicii Moldova
1998-2006

Expert la Programul European INTAS
2000 - prezent

Consul de Onoare al Greciei în Republica Moldova
2000 - prezent

Preşedinte de Onoare a Asociatiei Moldoveneşti pentru Cercetare şi Dezvoltare (MRDA)
2001-2004

Membru al Consiliului de administrare a Centrului Regional de Mediu (REC-Moldova)
2001-2005

Copreşedinte al Comisiei Interstatale Moldo-Poloneze
2003-2004

Copreşedinte al Convenţiei Dunărene
2003-2005

Coordonator al Republicii Moldova pentru implementarea Programului de aprovizionare cu apă finanţat de la Banca Mondială
2003-2005

Membru al punctului focal politic al Fondului Global Ecologic (GEF)
2005-2006

Preşedintele comisiei de supraveghere a implementării acordului de concesiune REDECO în Moldova
2005 - prezent

Preşedintele Consiliului de Administrare a Fondului de susţinere a Ştiinţei în Republica Moldova
2006 - prezent
Preşedintele Consiliului Guvernamental pentru Energie Regenerabilă