Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Aria de interese

Chimia Ecologică;

Compuşi coordinativi cu transfer parţial al sarcinii în procesele redox;

Transformarea peroxidului de hidrogen în mediul ambiant;

Optimizări în tehnologii chimice şi mediu;

Procese de autoepurare a apelor naturale;

Managementul deşeurilor;

Tehnologii de purificare a apelor;

Estimarea riscului chimic;

Audit ecologic;

Educaţie ecologică.