Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Activitatea Didactică

Acad. Gheorghe Duca prezintă cursuri şi lecţii la instituţiile de învăţămînt superior din Moldova precum şi universităţile şi colegiile de peste hotare